Zaloguj Zarejestruj

Spotkania członków Klubu Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi odbywają się zawsze w pierwszą pracującą środę miesiąca.


W roku 2021 będą to: 13 stycznia, 3 lutego, 3 marca, 7 kwietnia, 5 maja, 2 czerwca, 7 lipca, 4 sierpnia, 1 września, 6 października, 3 listopada i 1 grudnia.

Spotkanie klubowe zaplanowane na 5 maja jest przewidziane w formule online (tylko dla członków KMST).

W czasie comiesięcznych spotkań można dowiedzieć się o bieżącej działalności Klubu Miłośników Starych Tramwajów, a także wstąpić w szeregi naszego stowarzyszenia. Członkostwo w KMST umożliwia działanie przy różnych inicjatywach i projektach, które realizujemy w ciągu każdego roku.

Z uwagi na obostrzenia związane z epidemią koronawirusa, zaplanowanespotkania klubowe mogą zostać odwołane.

Uczestnicy są zobowiązani do noszenia osłony twarzy (maseczki, przyłbice, inne).